Hướng dẫn thanh toán

Quý phụ huynh và học sinh có thể thanh toán trực tiếp qua Paypal, thẻ tín dụng, ghi nợ hoặc thanh toán qua hình thức chuyển khoản tại:

  • Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)

  • STK: 8210166869999

  • CTK: Nguyen Duy Lanh

  • Nội dung chuyển khoản: [Tên học sinh] [Dia chi Email] [Gói học]

Ví dụ: Nguyen Van Tuan nvt1122@gmail.com Premium