Chương trình tiếng Anh trực tuyến

Hệ thống các lớp học trực tuyến tại IPARL bao gồm

  1. Tiếng Anh luyện thi vào 10

  2. Tiếng Anh luyện thi vào THPT Quốc Gia

  3. Tiếng Anh luyện thi IELTS

  4. Tiếng Anh luyện thi chứng chỉ Cambridge

  5. Tiếng Anh giao tiếp

  6. Tiếng Anh doanh nhân